Политиката за поверителност

AutoClimaShop / АУТО КЛИМА ШОП - Магазин за автоклиматици

Декларация за съгласие с 
Политиката за поверителност
на АУТО ФРОСТ КОМФОРТ ООД  

Защитата на личните данни и опазването на личната и финансовата информация на нашите клиенти ни е особено важно. Затова обработваме Вашата информация съобразно приложимото законодателство, по-конкретно Общия регламент 2016/679 (известен като GDPR ), Закона за защита на лични данни ( ЗЗЛД ) и Закона за електронната търговия ( ЗЕТ ). Моля, разгледайте Декларацията, в която Ви информираме за най-важните аспекти във връзка с обработването на Вашите данни от страна на „АУТО ФРОСТ КОМФОРТ“ ООД, на нашия уебсайт:  www.autoclimashop.com

С Декларацията Ви информираме за сроковете и правните основания да събираме, обработваме, съхраняваме, използваме, унищожаваме и защитаваме лична информация и данни, доколкото с нея Вие не ни предоставяте изричното си съгласие да вършим това.

Какъв е реда за обработка на лична информация и данни, след връзка с нас?

Когато ни пишете чрез формуляра на нашия уебсайт или ни пращате имейл, ние съхраняваме данните Ви за периода, необходим за обработване на искането Ви, както и за да отговорим на Ваши последващи въпроси. Ние не споделяме тази информация с трети лица без Вашето изрично съгласие!

АУТО ФРОСТ КОМФОРТ ООД не събира и не съхранява информация за Ваши банкови карти и платежни средства!

АУТО ФРОСТ КОМФОРТ ООД не събира и не съхранява информация предоставена от Вас за целите на каквото и да е рекламиране!

Съхраняване на Вашите данни

Обръщаме внимание, че с цел облекчаване на процеса по поръчка и покупка, както и последващото изпълнение на договора с Вас, съхраняваме Вашите имена, имейл и адрес, само във връзка с плащането , което извършвате чрез наложен платеж през Еконт или друга посочена от нас куриерска фирма.

Предоставените от Вас данни са ни нужни, за да изпълним своите преддоговорни или договорни задължения спрямо Вас. Не предоставяме тези данни на трети лица, с изключение на

– куриерската фирма, с която Ви доставяме покупката и

– нашето счетоводство.

При незавършена поръчка оставяме въведените по нея данни за 30 дни и си запазваме правото да Ви информираме периодично за нейния статус, съответно за Вашите опции вследствие на това. При завършена поръчка и изпълнен от наша страна договор на основание чл. 6, ал. 1, букви (а) и (б) от GDPR съхраняваме всички данни по правоотношението до изтичане на предвидения в чл. 12 от Закона за счетоводството

( ЗСч ) 10-годишен срок.

Използване на опцията за отказ

Ако по някаква причина желаете да откажете услугите, които предоставяме чрез гореизброените „бисквитки“, трябва да ползвате формата за контакти на нашия сайт www.autoclimashop.com или да ни изпратите  на Е- mail:  [email protected] , с изричен текст че желаете да се откажете от предоставянето на услуги от наша страна.

Вашите права

Имате право на достъп до Вашите данни, които обработваме, както и право на коригиране, изтриване (право „да бъдете забравени“), ограничаване на обработката, преносимост на данни, оттегляне на съгласието и възражение.

Ако смятате, че нашето обработване на Вашите данни нарушава разпоредбите за защита на лични данни или ако смятате, че правата Ви според тези разпоредби са били нарушени по някакъв начин, можете да се обърнете към компетентния административен орган. В България това е  Комисията за защита на лични данни

Свържете се с нас по един от следните начини:

„АУТО ФРОСТ КОМФОРТ“ ООД , данни за контакт:  

Адрес: гр. София, р-н Люлин, бл. 203, вх. Г

Тел: +359 (2) 4443399,

Е- mail:  [email protected]