Осеви уплътнители

Осеви уплътнители

Осеви уплътнители

Осев уплътнител - 0001

Осев уплътнител - 0001

Осев уплътнител -A250707Компресор: DCV11AA: 30.00mmB: 11.15mmC: 14.45mm..

33,65лв.

Осев уплътнител - 0002

Осев уплътнител - 0002

Осев уплътнител -A251027Компресор: DCV11; 14AA: 29.90mmB: 10.50mmC: 14.35mm..

20,10лв.

Осев уплътнител - 0003

Осев уплътнител - 0003

Осев уплътнител -A251176Компресор: DCV; DKV11AA: 30.25mmB: 11.35mmC: 14.40mm..

28,54лв.

Осев уплътнител - 0004

Осев уплътнител - 0004

Осев уплътнител -A253091Компресор: DKS30CA: 35.30mmB: 13.60mmC: 13.20mm..

23,56лв.

Осев уплътнител - 0005

Осев уплътнител - 0005

Осев уплътнител - DKS; SD505A250323A: 24.45mmB: 13.45mmC: 10.45mm..

38,02лв.

Осев уплътнител - 0006

Осев уплътнител - 0006

Осев уплътнител -A254470Компресор: DKV11DA: 30.50mmB: 10.60mmC: 11.85mm..

25,32лв.

Осев уплътнител - 0007

Осев уплътнител - 0007

Осев уплътнител -A252964Компресор: Ford ScrollA: 24.40mmB: 8.85mmC: 13.15mm..

34,38лв.

Осев уплътнител - 0008

Осев уплътнител - 0008

Осев уплътнител -A251166Компресор: Ford, SDTR70A: 24.15mmB: 9.60mmC: 11.90mm..

47,88лв.

Осев уплътнител - 0009

Осев уплътнител - 0009

Осев уплътнител -A251406Компресор: FS10A: 23.10mmB: 12.00mmC: 9.60mm..

15,12лв.

Осев уплътнител - 0010

Осев уплътнител - 0010

Осев уплътнител -A251618Компресор: FS10 IIA: 23mmB: 9.70mmC: 9.8mm..

15,12лв.

Осев уплътнител - 0011

Осев уплътнител - 0011

Осев уплътнител -A251407Компресор: FS10, FX15A: 23.10mmB: 10.25mmC: 9.90mm..

15,12лв.

Осев уплътнител - 0012

Осев уплътнител - 0012

Осев уплътнител -A252577Компресор: MatsushitaA: 22.90mmB: 11.85mmC: 15.00mm..

26,80лв.

Осев уплътнител - 0013

Осев уплътнител - 0013

Осев уплътнител -A 252701Компресор: MSC90C, 105CA: 24.45mmB: 9.60mmC: 10.70mm..

25,62лв.

Осев уплътнител - 0014

Осев уплътнител - 0014

Осев уплътнител -A250079Компресор: ND10P13A: 27.20mmB: 14.30mmC: 10.00mm..

21,76лв.

Осев уплътнител - 0015

Осев уплътнител - 0015

Осев уплътнител -A250644Компресор: ND10P13,15,17A: 27.20mmB: 16.00mmC: 14.50mm..

25,42лв.